چرخ گوشت ویکنز مدل VIC-2130

چرخ گوشت ویکنز  مدل VIC-2130
چرخ گوشت ویکنز  مدل VIC-2130 image
چرخ گوشت ویکنز  مدل VIC-2130 image

قیمت
1,955,000 تومان

چرخ گوشت ویکنز  مدل VIC-2130

مدار ایمنی برای جلوگیری از سوختن موتور
مجهز به سیستم عملکرد معکوس 
ظرفیت زیاد قیف فلزی +سه پنجره متفاوت برش 
قدرت 1200 W

برند:

brand Logo
0 نظر